วันจันทร์ที่    กรกฎาคม  ๒๕๖๒    นางปิยะฉัตร  อินสว่าง  รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๖๒  จังหวัดนครราชสีมา    โดยมี  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา  กล่าวรายงานฯ       ณ  ค่ายลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา  (อ่างห้วยยาง)