วันพฤหัสบดีที่ มิถุนายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๑๓.๓๐ น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอเรนซ์  ระหว่าง  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  และโรงเรียนสังกัด เรื่องการจัดทำสารสนเทศทางการศึกษา   ณ  ห้องประชุมดาวเรือง  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑