วันพุธที่  ๕   มิถุนายน   ๒๕๖๒   เวลา   ๑๓.๓๐ น.    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  DLTV   สำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก     ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑