วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒  นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโรงเรียนปลอดบุหรี่  ภายใต้คำขวัญ "บุหรี่ เผาปอด"  เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก   ณ  โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  อ.เมืองนครราชสีมา  จ.นครราชสีมา