ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๒   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน
ที่
เข้าค่ายอบรมโครงการเสริมสร้างเครือข่าย TO BE  NUMBER  ONE  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ณ 
โรงแรมโกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท   จังหวัดนครราชสีมา

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th