ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน ที่เข้าค่ายอบรมโครงการเสริมสร้างเครือข่าย TO BE NUMBER ONE

วันศุกร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๒   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน
ที่
เข้าค่ายอบรมโครงการเสริมสร้างเครือข่าย TO BE  NUMBER  ONE  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ณ 
โรงแรมโกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท   จังหวัดนครราชสีมา