ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเข้าเยี่ยมชั้นเรียน

วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๒    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเข้าเยี่ยมชั้นเรียน  ณ  โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน  บ้านบึงตะโก  บ้านบึงสาลี   บ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) บ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง และบ้านละลมโพธิ์ สพป.นครราชสีมา เขต ๑