QR Code

ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันพฤหัสบดีที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๒    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและเข้าเยี่ยมชั้นเรียน  ณ  โรงเรียนบ้านทุ่งกระโดน  บ้านบึงตะโก  บ้านบึงสาลี   บ้านสีมุม(ธวัชชัยราษฎร์อนุสรณ์) บ้านดอนกระทิง-ศีรษะช้าง และบ้านละลมโพธิ์ สพป.นครราชสีมา เขต ๑

 

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th