QR Code

ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๘.๓๐ น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    เป็นประธานพิธีปล่อยคาราวาน “ประสานงาน  ประสานใจ  ไปเยี่ยมโรงเรียน”  เพื่อให้บุคลากรสำนักงานฯ  ออกตรวจเยี่ยม   ติดตามประเมินความพร้อมในวันเปิดภาคเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ของทุกโรงเรียนในสังกัด  ตามนโยบายของ  สพฐ.

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th