QR Code

ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันจันทร์ที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๖๒   เวลา  ๐๘.๓๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    พร้อมด้วย  รอง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ผู้อำนวยการสถานศึกษา และบุคลากรสำนักงานฯ   ร่วมเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาสุจริต และแจ้งข้อราชการ  ณ สพป.นครราชสีมา เขต

 

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th