Older Posts

ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันพุธที่  ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  สพป.นครราชสีมา เขต ๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   เป็นประธานพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณท่านท้าวสุรนารีประจำสำนักงานฯ   และงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์   โดยมีคณะผู้บริหารการศึกษา  ผู้บริหารสถานศึกษา   ครูและบุคลากรสำนักงานฯ  เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

 

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th