Older Posts

ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

นายเผด็จศึก  โชติกลาง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต จิตอาสา  ลูกเสือต้านยาเสพติดในสถานศึกษา   จัดอบรมระหว่างวันที่  ๘-๑๐  มีนาคม  ๒๕๖๒  ณ  ค่ายลูกเสือสุนิตา-กิตตินันท์แคมป์  อำเภอหนองบุนมาก  จังหวัดนครราชสีมา

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th