วันจันทร์ที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๕.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    เป็นประธานการประชุมผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  เพื่อเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  ณ  ห้องประชุมดาวเรือง  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑