วันจันทร์ที่  ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒   เวลา  ๑๐.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   และบุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    ร่วมกิจกรรม  เนื่องในวันมาฆบูชา  ประจำปี  ๒๕๖๒    ณ  วัดตะคองเก่า  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา