Older Posts

ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันศุกร์ที่  ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒   เวลา  ๑๓.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   เป็นประธานการประชุมชี้แจงการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐    ปีการศึกษา  ๒๕๖๑      ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th