ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันอาทิตย์ที่  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ประธานศูนย์สอบนครราชสีมา เขต ๑   ตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓   ณ  สนามสอบโรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) และตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูลสพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th