ตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓

วันอาทิตย์ที่  ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ประธานศูนย์สอบนครราชสีมา เขต ๑   ตรวจเยี่ยมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓   ณ  สนามสอบโรงเรียนบ้านไชยมงคล (สืบสินวิทยา) และตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูลสพป.นครราชสีมา  เขต ๑