คณะผู้บริหารการศึกษา ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันเสาร์ที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  คณะผู้บริหารการศึกษา  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑     ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑    ณ  สนามสอบโรงเรียนในสังกัดศูนย์สอบนครราชสีมา  เขต ๑