ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันเสาร์ที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  คณะผู้บริหารการศึกษา  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑     ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑    ณ  สนามสอบโรงเรียนในสังกัดศูนย์สอบนครราชสีมา  เขต ๑

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th