ผอ.สพป.นม.1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)

วันเสาร์ที่  ๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ประธานศูนย์สอบนครราชสีมา  เขต ๑   ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑   ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านดอนหวาย บ้านใหม่ บ้านพลจลก  อนุบาลตลาดแค  บ้านดอนชมพู  ตำบลบ้านโพธิ์ และบ้านจอหอ