ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันอังคารที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๖๒   เวลา  ๐๙.๓๐  น.    ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑     นายพิสิษฐ์   ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ประธานศูนย์สอบนครราชสีมา  เขต ๑   เป็นประธานการประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่   ปีการศึกษา  ๒๕๖๑   สำหรับหัวหน้าสนามสอบและเลขานุการสนามสอบ  โดยมีสนามสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  จำนวน  ๒๖  สนามสอบ   และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓ จำนวน  ๑๕  สนามสอบ

 

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th