ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันที่ ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๒  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   ร่วมกับเครือข่าย ศอ.ปส.จ.นม.  ศป.ปส.อ.เมือง   กอ.ร.มน.   ตร.โพธิ์กลาง   สสจ.นม.  สสอ.เมืองฯ และผู้นำชุมชน  ร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วนห้วง เดือน ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี  ณ โรงเรียนตำบลโคกกรวด
โดยมี นาย
สามารถ  ขอพึ่งกลาง และคณะครู พร้อมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  ประกอบด้วย กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันนักเรียน ม.๑ - ม.๓  จำนวน ๑๕๕  คน  และตรวจปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  จำนวนรวม  ๔๗  คน  ผลการตรวจปัสสาวะ ไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนทั้ง  ๔๗  คน

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th