Older Posts

ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันอังคารที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๒     นายเผด็จศึก   โชติกลาง  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ  ๖๐  วัน ยกระดับขยับสี  O-NET  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมสร   ณ  โรงเรียนบ้านสะพาน   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th