พิธีเปิดโครงการ ๖๐ วัน ยกระดับขยับสี O-NET ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมสร

วันอังคารที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๒     นายเผด็จศึก   โชติกลาง  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ  ๖๐  วัน ยกระดับขยับสี  O-NET  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาพรหมสร   ณ  โรงเรียนบ้านสะพาน   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑