พิธีเปิดโครงการยกระดับขยับสี O-NET ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาปราสาทข้าวเพชร

วันอังคารที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๒     นางปาณิสรา  สุทนต์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับขยับสี O-NET   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาปราสาทข้าวเพชร    ณ  โรงเรียนบ้านไพล  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑