พิธีเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทะเลบัว

วันอังคารที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๒   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    เป็นประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาทะเลบัว   ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบ้านดอนขวาง    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑