Older Posts

ข่าวเด่นประประจำสัปดาห์

วันอังคารที่  ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๒    นายวัชระ  ขันธสมบัติ  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วย  นางลักษณา ตั้งจรูญชัย และ นางกฤชภร แก้วประเสริฐ  ศึกษานิเทศก์   ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓    ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษามะค่าพลสงคราม    ณ  โรงเรียนบ้านหนองม้า  สพป.นครราชสีมา  เขต

 

Home k1  |  Contact k2  |   Support k3   |   TOS k4

สพป.นครราชสีมา เขต1  email : admin@korat1.go.th