ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๓๐  น.  นางปาณิสรา  สุทนต์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๒ “คุณธรรมนำครูไทย  สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง”  ณ  ห้องประชุมดาวเรือง    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑