Ordasoft Social Comments and Sharing Free

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับอำเภอ (๑ ตำบล ๑ โรงเรียนคุณภาพ)

วันพุธที่  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๑๓.๓๐ น.   นายวิสูตร  ชัชวาลวงศ์  นายอำเภอเมืองนครราชสีมา    เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลระดับอำเภอ  (๑  ตำบล  ๑ โรงเรียนคุณภาพ)    โดยมี  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นที่ปรึกษา   เข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมมะลิวัลย์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑