Ordasoft Social Comments and Sharing Free

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการตรวจสอบจำนวนนักเรียนในสถานศึกษา

วันพุธที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการตรวจสอบจำนวนนักเรียนในสถานศึกษา โดยมี รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   และประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมดาวเรือง  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑