Ordasoft Social Comments and Sharing Free

ประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๑

วันพุธที่  ๑๒  ธันวาคม  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ 
ผู้อำนวยการ
กลุ่มและบุคลากร  สพป.นครราชสีมา เขต ๑   ร่วมประชุม  “พุธเช้า  ข่าว สพฐ.”  ตรงถึงครู  รู้ถึงนักเรียนและประชาชน 
ครั้ง
ที่ ๔๗/๒๕๖๑  โดยมีตำรวจภูธรภาค ๓  ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมาเข้าร่วมประชุม   ณ  ห้องประชุมดาวเรือง  สพป.นครราชสีมา เขต ๑