"จนท.ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน" สพป.นครราชสีมา เขต ๑

วันศุกร์ที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๑    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  "จนท.ธุรการ  ลดภาระงานครู  เพิ่มคุณภาพผู้เรียน" 
จำนวน  ๑๔๓  โรงเรียน   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์  
สพป.นครราชสีมา  เขต ๑