เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียน ที่เข้าร่วม “มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑"

วันพฤหัสบดีที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๖๑  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เยี่ยมให้กำลังใจ ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครูและนักเรียน  ที่เข้าร่วม  “มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  ระดับชาติ  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑"    ณ  จังหวัดบุรีรัมย์