สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ออกเยี่ยมบ้าน ด.ญ.สุพรรษา พุฒพิมาย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านดอนม่วง

วันอังคารที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต  มอบหมายให้  ฉก.ชน.  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   ออกเยี่ยมบ้าน  ด.ญ.สุพรรษา  พุฒพิมาย  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๕  โรงเรียนบ้านดอนม่วง  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   ซึ่งบิดาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือจากการร่วมบริจาคของบุคลากร  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  จำนวน  ๕,๓๓๐  บาท