ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

วันอังคารที่  ๔  ธันวาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๓๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒  ครั้งที่  ๒   ณ  ห้องประชุมดาวเรือง   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑