ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ภาระงานการจัดทำกรอบอัตรากำลังตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค (๒)

นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ภาระงานการจัดทำกรอบอัตรากำลังตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา  ๓๘ ค (๒)     ระหว่างวันที่  ๒๘-๓๐  พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ณ  โรงแรมริเวอร์ไซต์  กรุงเทพฯ