พิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

วันอาทิตย์ที่  ๒๕   พฤศจิกายน  ๒๕๖๑    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา 
กล่าวรายงานการจัดพิธีถวาย
ราชสดุดีและวางพวงมาลา  เนื่องใน  “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”  โดยมี  นางปิยะฉัตร  อินสว่าง 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและรองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา  เป็นประธานในพิธีฯ    วันนี้มีกอง
ลูกเสือ เนตรนารี  ลูกเสือชาวบ้าน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือและผู้บำเพ็ญประโยชน์ เข้าร่วม จำนวน ๕๘๐ คน (๑๖ โรงเรียน)  ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา(อ่างห้วยยาง)