ประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับจังหวัดนครราชสีมา

วันอังคารที่  ๒๐  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑  เวลา  ๑๐.๓๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ระดับจังหวัดนครราชสีมา     ณ  ห้องประชุมดาวเรือง  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑