เตรียมการแข่งขันกีฬา “สพฐ. เกมส์” ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต ๑

วันเสาร์ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  โดย  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   จัดการแข่งขันกีฬา  “สพฐ. เกมส์  ระดับเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา  เขต ๑   ณ  โรงเรียนบ้านจอหอ  โรงเรียนบ้านบุ(ประชารัฐพัฒนา)  โรงเรียนบ้านโคกสูง และโรงเรียนสุรนารีวิทยา