ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา “สพฐ. เกมส์” ระดับจังหวัด

วันพฤหัสบดีที่  ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๑   เวลา  ๑๓.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬา  “สพฐ. เกมส์”  ระดับจังหวัด    ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑