ร่วมประชุมทางไกล เพื่อรับมอบนโยบายในการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันอังคารที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๑๓.๓๐  น.    นายอภิลักษณ์  เวรสันเทียะ  และนายธีรวุฒิ  เจริญรัมย์   รอง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   พร้อมด้วย  ศึกษานิเทศก์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    ร่วมประชุมทางไกล   เพื่อรับมอบนโยบายในการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล   ณ  ห้องประชุมดาวเรือง  สพป.นครราชสีมา  เขต ๑