ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๑

วันอังคารที่  ๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายธีรวุฒิ  เจริญรัมย์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ  ประจำปี  ๒๕๖๑    ณ  ห้องประชุมดาวเรือง     สพป.นครราชสีมา  เขต ๑