ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ มอบเงินและสิ่งของ ให้กับ นายอนุพล พลารัมย์ นักการภารโรง โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา ซึ่งประสบเหตุเกิดเพลิงไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง

วันพุธที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  มอบเงินและสิ่งของ ให้กับ นายอนุพล  พลารัมย์    นักการภารโรง  โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา   ซึ่งประสบเหตุเกิดเพลิงไหม้บ้านเสียหายทั้งหลัง   ณ  โรงเรียนโคกเพชรสระมโนรา  สพป.นครราชสีมา เขต