พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของสถานศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ เป็นประธานพิธีเปิด โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของสถานศึกษา โดยมีเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๔๓ โรงเรียน     ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด