พิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)

วันพุธที่  ๑๐  ตุลาคม   ๒๕๖๑    นายเผด็จศึก   โชติกลาง  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  ครั้งที่  ๖๘  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม)  ณ  โรงเรียนตำบลโคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล)  สพป.นครราชสีมา เขต ๑