เปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมทางวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน กิจกรรมปฐมวัย ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันพุธที่  ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมทางวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  กิจกรรมปฐมวัย  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และเยี่ยมชมเป็นกำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครูและนักเรียน    ณ  โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา    สพป.นครราชสีมา  เขต