ประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดแนวทางการจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

วันพุธที่  ๑๐  ตุลาคม   ๒๕๖๑   เวลา  ๑๐.๐๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑    เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดแนวทางการจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๒  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๑  ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑