เปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมทางวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันอังคารที่  ๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมทางวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และเยี่ยมชมเป็นกำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา  คณะครูและนักเรียน    ณ  โรงเรียนสุขานารี   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑