รับมอบสื่อการสอนแอนิเมชันวิชาภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

วันอังคารที่  ๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๑๓.๓๐  น.   ณ  ห้องศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   นายธีรวุฒิ  เจริญรัมย์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  และบุคลากรสำนักงาน ฯ   รับมอบสื่อการสอนแอนิเมชันวิชาภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการฟัง  การพูด  การอ่านและการมองเห็นภาพ