เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำที่ถือเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน

วันศุกร์ที่    ตุลาคม  ๒๕๖๑   เวลา  ๐๙.๓๐  น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำที่ถือเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยมี รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานฯ   เข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑