ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน และบวงสรวงท้าวสุรนารีประจำสำนักงาน

วันพฤหัสบดีที่  ๔  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๘.๓๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑   และบุคลากรสำนักงานฯ   ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงาน และบวงสรวงท้าวสุรนารีประจำสำนักงาน  เพื่อความเป็นสิริมงคล
ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต ๑