ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑)

วันพุธที่  ๓  ตุลาคม  ๒๕๖๑  เวลา  ๐๙.๓๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่  ๒  (๑  ตุลาคม  ๒๕๖๑)     ณ  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑