ประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและการประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่

วันจันทร์ที่  ๒๔  กันยายน  ๒๕๖๑    นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด  เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและการประเมินคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่    ณ  ห้องประชุมโกลเด้นแกรนด์บอลรูม  โรงแรมโกลเด้นแลนด์  รีสอร์ท   อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา