เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านนโยบายและแผน และการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จของกลุ่ม

นายพิสิษฐ์ ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านนโยบายและแผน  และการนำเสนอผลการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จของกลุ่ม/หน่วยในสำนักงานฯ  ระหว่างวันที่  ๒๐-๒๑  กันยายน  ๒๕๖๑   ณ  ห้องบอลรูม  เดอะบลูม รีสอร์ท  อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา