พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านนโยบายและแผน

วันพุธที่  ๑๙  กันยายน  ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐ น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านนโยบายและแผน    ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑